Recyklace odpadů ve prospěch firmy a přírody. Největší evropský Teofipolský bioplynový komplex o výkonu 26.1 MW.

Teofipolská energetická společnost

Hlavní činností Teofipolská energetická společnost je výroba elektřiny. Teofipolská energetická společnost je součástí skupiny společností Ukrajina 2001, která se zabývá pěstováním obilí a průmyslových plodin, chovem prasat a skotu, zpracováním cukrové řepy a výrobou cukru.

Úkol

Myšlenka zpracování cukrové buničiny s následnou výrobou elektřiny přišla k zákazníkovi v roce 2010. Realizované příklady v Evropě i ve světě poukázaly na možnosti a výhody likvidace odpadů. Hlavním požadavkem zákazníka bylo použití nejmodernějších technologií a vysoká spolehlivost zařízení pro výrobu elektrické energie.

Výsledek

Dne 27. prosince roku 2017 proběhlo v obci Teofipol otevření 1. etapy Teofipolského bioplynového komplexu o výkonu 5,1 MW/h. Surovinou pro výrobu bioplynu byl odpad z výroby Teofipolského cukrovaru – řepné řízky. Pro výrobu elektřiny z bioplynu se používají plynové pístové kogenerátory INNIO Jenbacher 3 x JMC 416 a 1 x JMC 420.

V červnu roku 2018 byla zahájena práce na 2. etapě bioplynového komplexu o výkonu 10,5 MW/h. Použití technologie vysokozátěžového reaktoru s obsahem 16 % sušiny v surovém substrátu umožnilo výrazně snížit velikost fermentorů a tím i výši investičních nákladů. Dalším znakem bylo použití monosubstrátu silážní kukuřice jako suroviny, čímž byl tento bioplynový komplex svým způsobem unikátní v celosvětovém měřítku. K výrobě elektřiny bylo použito 7 plynových pístových kogeneračních modulů Jenbacher JMC 420.

V rámci rozvoje bioplynového komplexu byly také realizovány 3 a 4 etapy s výkonem 3 MW/h, resp. 7,5 MW/h. Pro třetí etapu je plánováno použití obilné slámy jako suroviny. Čtvrtá etapa bude pracovat na unikátní technologii zpracování slámy. Zákazník si pro výrobu energie vybral zařízení Jenbacher JMC 420. Zařízení je již zakoupeno a instalováno.

Po zprovoznění všech 4 etap se Teofipolský bioplynový komplex stane jedním z nejvýkonnějších bioplynových komplexů na světě v zemědělství. Jeho celková kapacita bude 26.1 MW/h.

Výstavba tohoto projektu byla realizována na náklady zákazníka z vlastních prostředků a byla financována Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj.

Hlavním dodavatelem energetických zařízení byla společnost KTS Engineering. Experti KTS Engineering navrhli řešení* kontejnerového typu s použitím speciální verze motorů Jenbacher JMC 416 a Jenbacher JMC 420, vyrobených pro konkrétní použitý plyn.

* Kontejner Jenbacher je kompletní elektrárna, kterou lze instalovat kdekoli, s rychlým uvedením do provozu a dosažením projektované kapacity.

Vlastnosti řešení:

 1. Výkon komplexu. Bioplynový komplex v Teofipolu s výkonem 26.1 MW/h je největší v Evropě. Jedná se o největší bioplynovou stanici v Evropě, která pracuje na technologii vysoce zatížených reaktorů.
 2. Speciální verze motorů Jenbacher. Pro dosažení vysoké spolehlivosti a účinnosti byly motory Jenbacher vyrobeny s ohledem na vlastnosti typu paliva použitého pro první stupeň (surový bioplyn). Jedinečnost tohoto projektu spočívá v různých typech surovin používaných k výrobě elektřiny z bioplynu. Hlavními surovinami pro výrobu elektřiny z bioplynu jsou odpady z chovů hospodářských zvířat (chov prasat), řepné řízky z cukrovaru a speciálně pěstovaná kukuřičná siláž.
 3. Rychle uvedení do provozu a mobilita.. Kontejner Jenbacher je instalován a připojen na místě výroby. Poté je instalace napojena na plynofikaci, distribuční místo elektřiny, topné sítě a je 100% připravena k zahájení výroby elektřiny a tepla. Kontejnerová řešení lze v případě potřeby rychle demontovat a převézt na jiné místo.

Hlavní parametry projektu:

 • Druh a množství zařízení 3 x JMС 416 GS-B.L
  15 x JMС 420 GS-B.L
 • Druh plynu Bioplyn
 • Elektrický výkon 3 x 1203 kW
  15 x 1500 kW
 • Elektrická účinnost 43%
 • Uvedení do provozu 2017 - 2020

Služby KTS Engineering:

 • Výběr optimálního technického řešení
 • Instalace a montáž zařízení na místě
 • Uvedení do provozu
 • Servisní podpora zařízení prostřednictvím systému vzdáleného monitorování myPlant
 • Komplexní servis

Více projektů

Všechny projekty
Zvýšení účinnosti a spolehlivosti energetického centra.

Zvýšení účinnosti a spolehlivosti energetického centra.

Goodvalley Ukraine je ukrajinská zemědělská společnost vlastněná dánskými investory. Společnost byla založena v roce 2004. Na začátku investoři koupili starou farmu u města Kaluš v Ivano-Frankivské oblasti a obnovili ji podle evropských standardů. Goodvalley Ukraine byla jednou z prvních společností...

více

Žádost o předběžné vyřízení

Предварительный расчёт UAZjistěte, jak snížit náklady na elektřinu a teplo a zlepšit energetickou účinnost vašeho podniku

Nabízíme širokou škálu vysoce účinných plynových pístových motorů od 100 kW do 10 MW s možností uplatnění v různých oborech činnosti.

Vysoká celková účinnost (až 91 %)

Snížení nákladů na energii (< 40 %)

Snížení emisí CO2 (až o 40 %)