GreenBox

Komplexní řešení pro snížení nákladů podniků na elektrickou a tepelnou energii

GreenBox – je komplexní řešení pro snížení nákladů podniků na elektrickou a tepelnou energii na bázi zařízení JENBACHER.

V rámci tohoto formátu spolupráce realizuje KTS Engineering výstavbu (modernizaci) a komplexní údržbu energetického centra na klíč s minimálními náklady pro zákazníka*. Náklady zákazníka se skládají z minimální garantované platby a měsíční splátky. Při zohlednění všech nákladů bude v rámci tohoto formátu spolupráce míra snížení nákladů podniku na spotřebu energie (náklady na energii) od 20 do 40 %. Míra snížení nákladů na energie závisí na parametrech projektu.

KTS ENGINEERING nese dle smlouvy plnou odpovědnost za dodržování termínů, rozpočtu, kvalitu práce, stabilní výrobu elektrické a tepelné energie.

GreenBox – vlastní výroba elektrické a tepelné energie pomocí JENBACHER mini-CHP, je osvědčeným nástrojem pro snižování nákladů pro průmyslové podniky.

Výhody GreenBox

 1. Minimální počáteční náklady. KTS Engineering podporuje financování «GreenBox Energy». Veškeré náklady jsou hrazeny z výsledné úspory spotřeby energie.
 2. Získávání levné elektrické a tepelné energie pro potřeby podniku. Náklady na energii vlastní mini-CHP jsou nižší než síťové tarify, což stanici umožňuje okamžitě snížit náklady na energii podniku o 20 – 40 % (od 200 000 eur ročně) ročně.
 3. Minimalizace zákaznických rizik.. Profesionální řešení a servis KTS Engineering zbavuje zákazníka starostí a rizik spojených s provozem energetického centra. Garantuje průměrnou roční dobu provozu 95 % (8 322 m/h za rok).
 4. Energetická nezávislost a energetická účinnost.. Nezávislost na regionálních energetických sítích a následně na růstu tarifů. GreenBox Energy se staví v blízkosti objektů, což zajišťuje, že nevznikají žádné náklady na výstavbu napájecích a distribučních sítí.
 5. Spolehlivý a kvalitní zdroj energie.. Vysoká spolehlivost zařízení. Vypracovaná řešení. Roky zkušeností. Oprava jednotky na místě. Možnost clusteringu (paralelní provoz více instalací). Minimální doba uvedení do provozu.
 6. Možnost investovat do hlavní činnosti. Investice do vlastní infrastruktury, nikoli do struktury síťových společností. Získávání finančních prostředků na projekt.

Předpoklady pro realizaci projektu GreenBox

Dostupnost zemního plynu pro provoz zařízení Jenbacher.

Minimální spotřeba energie podniku je 1.5 MWh

Minimální množství provozu zařízení je 8000 hodin/rok

Účast KTS Engineering

Podpora financování*
Projektování
Konstrukce
Uvedení do provozu
Údržba

Účast zákazníka

Včasná platba
Spotřeba energie
Dodávka nosiče energie (plynu)

Fáze implementace programu GreenBox

 1. Žádost
 2. Analýza energetických zařízení zákazníka
 3. Příprava technického a obchodního návrhu
 4. Dohoda o podmínkách
 5. Uzavření smlouvy
 6. Objednání hlavního a doplňkového vybavení
 7. Dodávka zařízení
 8. Uvedení do provozu
 9. Servisní údržba zařízení

 

 

Úvodní programy GreenBox

 1. GreenBox je realizován na bázi elektrárny kontejnerového typu
 2. Délka programu 48 měsíců

 

 

Zásobujte svou firmu energeticky efektivně!

PRO KONTAKTUJTE ODBORNÍKA PROSÍM VYPLNĚNÍM FORMULÁŘEOdesláním tohoto formuláře souhlasím s podmínkami a oznámením o ochraně osobních údajů KTS a opravňuji společnost KTS k předání mé žádosti dodavatelům třetích stran, jako jsou poskytovatelé prodeje/služeb.

Žádost o předběžné vyřízení

Предварительный расчёт UAZjistěte, jak snížit náklady na elektřinu a teplo a zlepšit energetickou účinnost vašeho podniku

Nabízíme širokou škálu vysoce účinných plynových pístových motorů od 100 kW do 10 MW s možností uplatnění v různých oborech činnosti.

Vysoká celková účinnost (až 91 %)

Snížení nákladů na energii (< 40 %)

Snížení emisí CO2 (až o 40 %)