Trigenerace

Trigenerace – výroba užitečné energie po celý rok.

Kombinované systémy chlazení, tepla a elektřiny (CCHP), také označované jako trigenerační systémy, jsou kombinovaná zařízení a absorpční chladiče.

Plynové motory INNIO Jenbacher poskytují vynikající řešení pro klimatizační a/nebo chladicí aplikace. Kombinovaná zařízení poskytuje vysoký výkon a nízké emise. Absorpční chladicí zařízení jsou ekonomickou a ekologickou alternativou ke konvenčním chladicím systémům s chladicími zařízeními s kompresí páry. Kombinace těchto dvou prvků má za následek vynikající vysokou účinnost paliva a snížení celkových emisí.

Jak to funguje

Kombinace kogeneračního zařízení s absorpčním chladicím systémem umožňuje efektivnější využití kapacit mini-CHP. Přebytečné teplo se totiž využívá k chlazení, když v létě není potřeba topit. Horká voda získaná z chlazení zařízení slouží jako hnací energie pro absorpční chladič. A výfukové plyny motoru se využívají k výrobě páry, která se stává zdrojem energie pro dvojčinný chladič přehřáté páry. Díky tomu lze až 80 % tepelného výkonu CHP využít pro vodní chlazení.

Výhody a vlastnosti

  • Účinnost. V porovnání s konvenčními chladicími technologiemi jsou absorpční klimatizační systémy mnohem účinnější a produkují mnohem nižší emise NOx. Při práci s teplem využívá trigenerace relativně levnou «přebytečnou energii».

  • Snížení provozních nákladů a nákladů na životní cyklus. Vyrobenou elektřinu je možné dodávat do veřejné sítě nebo použít k pokrytí vlastních potřeb elektrárny. V chladném období lze teplo využít k pokrytí potřeby vytápění.

  • Spolehlivost a snadné použití. Jednoduché, vysoce kvalitní sestrojení absorpčního chladiče bez pohyblivých částí zajišťuje nízké náklady na údržbu a dlouhé intervaly generálních oprav.

  • Ekologie. Použití vody jako chladiva eliminuje potřebu používat látky poškozující ozonovou vrstvu.

Tým KTS Engineering je připraven pomoci při realizaci projektů trigeneračních energetických center s využitím nejlepších světových postupů a mezinárodních zkušeností JENBACHER.

Další řešení

Všechna řešení