Školení zaměstnanců

POTŘEBNÉ ZNALOSTI PRO PRÁCI SE ZAŘÍZENÍM WAKESHA

KTS Engineering, oficiální distributor a servisní partner INNIO Waukesha, nabízí svým zákazníkům komplexní školicí kurz se zapojením specialistů INNIO.

Základní školení je určeno speciálně pro operátory a personál údržby zařízení Waukesha. Kurz poskytuje hluboké pochopení činnosti motoru a jeho provozu.

Questions remain?

Please fill out the form for a specialist to contact you