Jak si vybrat správné zařízení na výrobu elektřiny?

Technologie výroby energie se neustále vyvíjejí, stávají se dostupnějšími a spolehlivějšími. Mnoho zákazníků dnes přemýšlí o energetické nezávislosti a energetické účinnosti prostřednictvím vlastní výroby elektřiny. Co je třeba vzít v úvahu při výběru zařízení pro výrobu energie?

Existuje poměrně dost řešení, která mohou přicházet v úvahu pro výrobu energie. Mohou to být řešení na bázi plynových pístových elektráren (mini-CHP), plynových turbín, větrných elektráren atd.

Co je třeba vzít v úvahu při výběru zařízení na výrobu elektřiny? Na čem nejvíc záleží?

Nejvyšší účinnost výroby energie v současnosti vykazují plynové pístové kogenerační elektrárny. Například u moderních zařízení vyráběných firmou JENBACHER je elektrická účinnost až 46,7 % a s přihlédnutím k odběru tepla dosahuje celková účinnost 90 %.

Plynové pístové motory se používají k výrobě elektřiny v různých průmyslových odvětvích : od potravinářského průmyslu, který spotřebuje méně než 1 MW, až po průmyslové segmenty s kapacitou do 100 MW. Kromě toho se plynové pístové motory používají v řešeních pro vyvažování energetického systému a v kogeneračním režimu, používané jako plynové pístové elektrárny (mini-CHP) pro obytné oblasti.

Plynové motory jsou často přirovnávány k plynovým turbínám nebo jakékoli jiné konvenční technologii výroby energie. Plynové pístové elektrárny (Jenbacher a Waukesha) mají elektrickou účinnost v rozmezí 40% – 50% a vysokou spolehlivost. Důležité je, že plynové pístové elektrárny Jenbacher lze kombinovat s jinými typy zařízení, obnovitelnými zdroji energie nebo bateriemi, což výrazně zvyšuje efektivitu a flexibilitu energetického řešení.

Sdílíme vaši přání vybrat si cenově efektivní, technicky spolehlivé a ekologické řešení pro výrobu energie!

Při porovnávání různých technologií doporučujeme věnovat pozornost následujícím faktorům:

Výhody vlastní výroby

  • Snížení provozních nákladů spojených s dodávkou energie. Při výrobě energie v místě její konečné spotřeby jsou náklady na její výrobu nižší ve srovnání s náklady na dodávku energie třetí osobou prostřednictvím elektrických a tepelných sítí.
  • Energetická nezávislost a energetická účinnost. Plná nezávislost na regionálních energetických sítích a následně na růstu tarifů. Žádné náklady na výstavbu napájecích a distribučních sítí. V blízkosti zařízení se buduje CHP. Nízké investiční náklady, možnost regulace výkonu.
  • Vysoká účinnost. Celkový koeficient využití paliva v zařízeních dosahuje 90 %. Vyrábějte elektřinu s účinností 47 % a společně s teplem až 90 %..
  • Spolehlivost. Zvýšená spolehlivost zdroje pro místa s nestabilní síťovou infrastrukturou a pro objekty se zvýšenými požadavky na spolehlivost napájení.