Provozní náklady (OPEX)

Dalším velmi důležitým faktorem při volbě technologie výroby energie jsou provozní náklady spojené s instalovaným zařízením.

Je třeba vzít v úvahu: spolehlivost zařízení, intervaly údržby, prostoje během oprav a životní cyklus zařízení před generální opravou. Doporučujeme porovnat provozní náklady v průběhu celého životního cyklu zařízení.