Podmínky výroby a uvedení zařízení do provozu

Celková doba výroby plynové elektrárny s motorem Jenbacher nebo Waukesha s přihlédnutím k době výstavby a uvedení do provozu je obvykle od 6 do 16 měsíců.