Vyřešili ekologický problém kraje se ziskem 629 412 eur ročně

LNK s.r.o.. Skládka pevného odpadu ve m. Kropyvnycky.

LNK S.R.O. je průkopníkem ve využívání možností bioplynové energie na skládkách Ukrajiny. LNK S.R.O. působí na trhu alternativní energie od roku 2010. V období od roku 2013 do roku 2019 společnost postavila 6 elektráren pracujících na skládkový plyn ze skládek v Kyjivské, Žytomyrské, Mykolajivské, Černihovské a Kirovohradské oblasti o celkovém instalovaném výkonu 5,9 MW.

Úkol

Skládka ve Kropyvnyckem funguje od roku 1953. Hlavním problémem skládky je četné samovznícení a zápach hnijícího odpadu.

Skládkový plyn je jednou z odrůd bioplynu uvolňovaného v procesech hnilobného rozkladu organického odpadu v prostředí bez kyslíku. Hlavními složkami skládkového plynu jsou viníci pozorované změny klimatu skleníkové plyny – metan a oxid uhličitý. První z nich je klimaticky nejnebezpečnější a je hlavním viníkem samovznícení skládek

V rámci realizace odplyňovacího programu byly identifikovány tyto úkolu:

 • zlepšení celkové ekologické situace ve městě díky absenci emisí metanu do atmosféry.
 • eliminace rizika samovznícení skládky.
 • neutralizace nepříjemných pachů z území skládky.

Výsledek

Řešením problému byl patentovaný technologický postup LNK pro odplyňování skládek tuhého odpadu pomocí energetického využití – skládkového plynu.

V roce 2019 byla zahájena výstavba systému odplyňování skládky s instalovaným výkonem elektrárny 635 kW. Za rok elektrárna umožňuje vyrobit až 5080 tisíc kWh. Kapitálové výdaje byly 1,9 mil. eur. Plánovaný objem prodeje elektřiny je 629 412 eur ročně.

Technologický postup navržený firmou LNK zahrnuje jímání a nucené odčerpávání 38 umělých vrtů skládkového plynu akumulujícího se v mocnosti skládky, který je po vysušení a odstranění síry zasílán do kogeneračního zařízení rakouské společnosti INNIO Jenbacher JGC 312 GS – L.L. o výkonu 630 kW. Spalováním skládkového plynu v kogeneračním modulu nedochází k emisím metanu do atmosféry a zároveň k výrobě elektřiny.

Specialisté KTS Engineering navrhli řešení kontejnerového typu využívající speciální verzi motorů Jenbacher navrženou pro specifika vyráběného plynu. Důležitým aspektem při realizaci projektů energetických center provozovaných na skládkový plyn je spolehlivost zařízení na výrobu elektřiny. Právě inovativnost a spolehlivost motorů Jenbacher se staly klíčovými faktory při výběru zařízení pro LNK pro realizaci tohoto projektu.

Vlastnosti řešení

 1. Energetická účinnost a Ekologie. Vyrobená energie ve výši 5080 MW/rok stačí k uspokojení potřeb 1400 lidí během roku. Problematika samovznícení skládky domovního odpadu byla zcela odstraněna.
 2. Speciální verze motorů Jenbacher. Pro dosažení vysoké spolehlivosti a účinnosti byly motory Jenbacher vyrobeny s ohledem na vlastnosti typu použitého paliva.
 3. Rychle uvedení do provozu a Mobilita. Kontejner Jenbacher je instalován a připojen na místě výroby. Poté je instalace napojena na plynofikaci, distribuční místo elektřiny, topné sítě a je 100% připravena k zahájení výroby elektřiny a tepla. Kontejnerová řešení lze v případě potřeby rychle demontovat a převézt na jiné místo.

Hlavní parametry projektu

 • Druh a množství zařízení 1 x JMC 312 GS-L.L.
 • Druh plynu Skládkový plyn
 • Elektrický výkon 1 x 635 kW
 • Elektrická účinnost energetického centra 40.8%
 • Uvedení do provozu 2019

Služby KTS Engineering

 • Výběr optimálního technického řešení
 • Dodávka zařízení
 • Instalace a montáž zařízení na místě
 • Uvedení do provozu
 • Online řízení provozu zařízení v reálném čase prostřednictvím vzdáleného monitorovacího systému myPlant
 • Komplexní servis

Více projektů

Všechny projekty
Zvýšení účinnosti a spolehlivosti energetického centra.

Zvýšení účinnosti a spolehlivosti energetického centra.

Goodvalley Ukraine je ukrajinská zemědělská společnost vlastněná dánskými investory. Společnost byla založena v roce 2004. Na začátku investoři koupili starou farmu u města Kaluš v Ivano-Frankivské oblasti a obnovili ji podle evropských standardů. Goodvalley Ukraine byla jednou z prvních společností...

více

Žádost o předběžné vyřízení

Предварительный расчёт UAZjistěte, jak snížit náklady na elektřinu a teplo a zlepšit energetickou účinnost vašeho podniku

Nabízíme širokou škálu vysoce účinných plynových pístových motorů od 100 kW do 10 MW s možností uplatnění v různých oborech činnosti.

Vysoká celková účinnost (až 91 %)

Snížení nákladů na energii (< 40 %)

Snížení emisí CO2 (až o 40 %)