Bioplyn

Plynová pístová zařízení JENBACHER umožňují vyrábět energii z bioplynu.

Bioplyn je zdrojem tepelné energie, elektřiny a hnojiv. Bioplyn může vznikat ze zemědělského a živočišného odpadu. Bezkyslíková fermentace umožňuje zpracovat velké množství organických odpadů ze zemědělského, potravinářského a krmivářského průmyslu. Toto zpracování umožňuje využít vzniklý plyn v zařízeních INNIO Jenbacher k výrobě energie. Léty prověřená řešení INNIO Jenbacher zaručují udržitelnou výrobu energie z bioplynu. Vyrobená energie může napájet veřejné rozvodné sítě, průmyslová zařízení a zajišťovat osobní potřeby elektřiny. A tepelná energie – stát se zdrojem centralizovaného zásobování teplem nebo vytápění soukromých staveb.

Jak to funguje

Bioplyn se skládá z metanu a oxidu uhličitého. Složení bioplynu se může lišit: 45‒87 % metanu a 13‒55 % oxidu uhličitého, dále obvykle obsahuje nečistoty vodík a sirovodík. Po vyčištění bioplynu od oxidu uhličitého vzniká biometan – absolutní obdoba zemního plynu, která se liší pouze původem.

Proces výroby bioplynu je rozdělen do tří fází: Příprava organických surovin, fermentace a následné zpracování zbytkového materiálu.

Nejprve se organický materiál shromáždí ve speciální jámě, sterilizuje, aby se odstranili škodlivé mikroby, a přenese se do bioreaktoru. Bioplyn vyrobený v bioreaktoru se shromažďuje v zásobníku plynu, aby byla zajištěna nepřetržitá dodávka plynu bez ohledu na změny ve výrobě plynu. Nakonec je bioplyn přiváděn do zařízení s plynovým pístem, které zajišťuje výrobu elektrické a tepelné energie.

Výhody a vlastnosti

  • Zisk z odpadu. Alternativní likvidace kejdy a biologického odpadu se současnou výrobou elektřiny umožňuje řešit problematiku jak odpadu, tak získat dodatečný zisk prodejem elektřiny do sítě.

  • Efektivita a spolehlivost. Zařízení INNIO Jenbacher zpracovávají bioplyn po celém světě a jsou průmyslovým standardem pro spolehlivost a účinnost v nejobtížnějších typech plynů.

  • Ekologie. Snížení skleníkového efektu.

  • Vysoká účinnost. Vysoká účinnost lokální kogenerace. Vyrábějte elektřinu s účinností 47 % a společně s teplem až 90 %.

  • Vysoce kvalitní hnojivo. Zbývající substrát se používá jako vysoce kvalitní zemědělské hnojivo s neutralizovanou kyselinou, vyšším pH, zadržováním živin a bez zápachu. Usazenina digestoru je vysoce kvalitní zemědělské hnojivo, které lze použít na vaší farmě nebo prodat.

KTS Engineering připraví technicky kompetentní řešení pro váš projekt, odborně nainstaluje a servisuje plynové generátory INNIO Jenbacher. Plynové motory INNIO Jenbacher jsou na trhu známé tím, že mají nejvyšší úroveň elektrické účinnosti a v kombinaci s profesionálním servisem ve spojení s KTS Engineering dávají našim zákazníkům důvěru v konzistentní výkon jejich bioplynové stanice.

Kontaktujte prosím KTS Engineering a prodiskutujte své požadavky.

Další řešení

Všechna řešení