Obchodní Centra

Efektivní a spolehlivá řešení pro vlastní výrobu elektrické a tepelné energie pro obchodní centra.

Moderní obchodní a zábavní multifunkční centra, které zahrnují obchody, restaurace, kina atd. bez ohledu na svou velikost se vyznačují vysokými náklady na energii s přihlédnutím k jejich potřebám na dodávku elektřiny, tepla a chladu (klimatizace). Klimatizační systémy zaujímají velký podíl na celkové elektrické kapacitě obchodního centra.

S přihlédnutím ke zvláštnostem obchodních a zábavních center lze dosáhnout výrazného snížení nákladů výstavbou mini-CHP na bázi plynových pístových motorů INNIO Jenbacher s kogenerační nebo trigenerační technologií.

Jak to funguje

Trigenerace – kombinovaná výroba elektřiny, tepla a chladu. Z technologického hlediska se jedná o spojení kogeneračního zařízení s absorpčním chladičem (Absorpční chladič). Zdrojem tepelné energie pro Absorpční chladič je vedlejší produkt kogenerace – teplo z chladicího systému a výfukové plyny.

Představte si obchodní centrum s mini-CHP:

  • Elektrický výkon 4,5 MW (3 plynová pístová zařízení JENBACHER J 420 GS, každé 1,5 MWe)
  • Tepelný výkon 6 MW (plynová pístová zařízení 1,5 MWth + teplovodní kotel 2,1 MWth)
  • Studený výkon 6 MW (ABHM 2 MWth a parní kompresní chladiče 5 MWth).

V zimě se veškerá tepelná energie využívá k vytápění, větrání a zásobování teplou vodou. V letním období je potřeba pouze 1,5 MW tepla k pokrytí potřeb nákupního a zábavního centra. V souladu s tím je přebytečná tepelná energie 2,4 MW odeslána do Absorpčního chladiče, získáme (2,4 x 0,7) 1,68 MW chladu pro klimatizaci centra.

Vzhledem k tomu, že z odpadního tepla chladíme, obchodní centrum snižuje spotřebu elektřiny, protože u kompresních chladičů není třeba získávat chlad.

Výhody a vlastnosti

  • Efektivita a energetická nezávislost. Přítomnost vlastní výroby poskytuje levnou elektřinu, šetří připojení k místní externí síti, protože je zapotřebí pouze rezervní energie, zabraňuje ztrátám elektřiny v trafostanicích, eliminuje náklady na pokládku elektrického vedení a instalaci dalšího zařízení.

  • Snížení kapitálových nákladů. Vzhledem k využití tepla z mini-CHP není potřeba stavět kotelnu na plný deklarovaný výkon. Potřebný je pouze špičkový kotel, pro dodávku plynu do celého energetického bloku, který je umístěn v jedné budově, slouží jediný plynovod.

  • Snížení nákladů na klimatizaci. Alternativou k průmyslovým klimatizacím, které výrazně zvyšují spotřebu energie obchodních a zábavních center, jsou absorpční chladiče produkující chlad. Využití odpadního tepla z mini-CHP poskytuje relativně levný chlad.

  • Ekologie. Používáním výfukových plynů k výrobě užitečné energie snižujeme emise do atmosféry. Na rozdíl od tradičních chladicích technologií, kde jako chladivo působí čpavek a freony, používá Absorpční chladič jako chladivo vodu, která snižuje zátěž životního prostředí na minimum.

Hlavní podmínkou úspěšného provozu energetického centra s trigenerací je profesionální přístup ke koncepci, návrhu a realizaci projektu. Tým KTS Engineering je připraven pomoci při realizaci projektů trigeneračních energetických center s využitím nejlepších světových postupů a mezinárodních zkušeností JENBACHER.

Další řešení

Všechna řešení