Zpracování a distribuce ropy a plynu.

DOWNSTREAM. Oil & Gas Processing & Distribution

Baker Hughes dodává zařízení do továren zpracovávající ropu po celém světě od počátku 20. století. S více než 100 lety zkušeností s vývojem technologií je Baker Hughes v čele vývoje zařízení pro nejnáročnější procesy zpracování ropy, jako je hydrokrakování koncového plynu, zplyňování a zpracování těžkých olejů. Dnes společnost pracuje na spojení špičkového inženýrství, nejmodernějšího zařízení a digitální analýzy, aby pomohla zákazníkům v oboru zpracování ropy zlepšit efektivitu výroby přeměnou těžkých uhlovodíkových zbytků na vysoce hodnotná čistá paliva.

Baker Hughes je partnerem globálního petrochemického průmyslu od jeho počátku. Řešení a zařízení společnosti lze nalézt po celém světě, ve všech oblastech petrochemického průmyslu, od etylenu po čpavek, od metanolu po polyetylén, a dokonce i v nejsložitějších závodech na přeměnu uhlovodíků na chemikálie.

Jak se svět posouvá ke stále větším integrovaným zpracovávajícím a petrochemickým komplexům, Baker Hughes vyvíjí návrhy s vyšším výkonem pro potřeby zítřka.

Výhody a vlastnosti

  • Vyrobitelnost zařízení. Baker Hughes neustále vyvíjí zařízení pro pro nejsložitější procesy zpracování ropy, jako je hydrokrakování zbytkového plynu, zplyňování a zpracování těžkých olejů.

  • Zlepšení efektivity. Špičkový vývoj hardwaru a digitální analýzy pomáhají zákazníkům Baker Hughes zlepšit efektivitu výroby v oboru zpracování ropy.

  • Inovativní integrovaná řešení. Rozsáhlé zkušenosti společnosti s prací se všemi škálami petrochemických procesů umožňují společnosti nabízet pokročilá a spolehlivá řešení s přihlédnutím ke specifikům a jedinečnosti projektů pro petrochemický průmysl.

Baker Hughes combines innovation with years of industry experience!

Další řešení

Všechna řešení