Uvedení do provozu

ODBORNÉ UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU ZAJIŠŤUJE NEPŘERUŠENÝ PROVOZ PLYNOVÉ PÍSTOVÉ ELEKTRÁRNY PO CELOU ŽIVOTNOST PROVOZU

Tým KTS Engineering má potřebná oprávnění k provádění prací na uvedení do provozu na všech typech motorů Jenbacher. K provedení odborného uvedení do provozu byli servisní inženýři KTS Engineering vyškoleni v Rakousku v závodě INNIO. Certifikovaní zaměstnanci každoročně potvrzují svou kvalifikaci ve školicím centru INNIO Jenbacher.

Uvedení motoru Jenbacher do provozu zahrnuje:
  • Nastavení zařízení.
  • Odstranění možných nesrovnalostí v rámci projektu podnikového napájení.
  • První spuštění zařízení.
  • Zkušební provoz zařízení – 2 hodiny.

Questions remain?

Please fill out the form for a specialist to contact you

Остались вопросы? UA