Ropný a plynárenský průmysl

Efektivní výroba energie pro produkci, přepravu a zpracování ropy a plynu

Dnes, s neustále se měnícími provozními podmínkami ropy a zemního plynu, je na prvním místě ekonomická efektivita a ochrana životního prostředí. Plynové motory INNIO Waukesha, podporované více než stoletými zkušenostmi a převratnými úspěchy, poskytují spolehlivou, efektivní a ekologickou výrobu energie pro mobilní i stacionární aplikace. Zařízení Waukesha lze nalézt v provozu na moři a ve vzdálených částech světa ve všech fázích práce s ropou – průzkum a těžba, přeprava a skladování, rafinace a prodej.

Hlavní oblasti použití:

 • Vstřikování do nádrže
 • Přenos ropy a plynu
 • Důsledné zpracování

Jak to funguje

Vstřikování do nádrže. Metody sekundárního získávání ropy umožňují producentům ropy vytěžit více ropy ze starých vrtů. Mnohé z těchto technologií zahrnují vstřikovací procesy, které využívají kompresory. Plynové motory INNIO Waukesha jsou široce používány k pohonu průmyslových kompresorů. Kompresory obvykle běží na surový plyn, který se získává přímo z ústí vrtu. K provedení zvedání plynu kompresor vstřikuje plyn do pláště ropného vrtu, kde prochází zvedacími ventily na různých úrovních, což způsobuje, že ropa stoupá z vrtu. Pro vstřikování plynu kompresor vstřikuje plyn do ropného zásobníku, aby zvýšil tlak a vytlačil více ropy a plynu skrz vrtu.

Přenos ropy a plynu. Plynovody vedou stovky mil a jak plyn prochází potrubím, tlak v potrubí klesá, což zpomaluje tok plynu. Pro natlakování potrubí a udržení plynu v pohybu jsou na různých místech potrubí umístěny kompresory. Tam, kde je elektřina nedostupná nebo nespolehlivá, je k pohybu plynu zapotřebí spolehlivý systém napájení kompresoru. Kompresory, které běží na stejný plyn, který stlačují, jsou ekonomickou alternativou ke kompresorům, které běží na elektřinu.

Důsledné zpracování. Před prodejem jako palivo, prochází surový zemní plyn několikastupňovou úpravou. Motory na zemní plyn Waukesha s proměnnou rychlostí aktivují kompresory, které stlačují a cirkulují plyn v různých fázích zpracování, zlepšují podmínky pro chemické reakce a regenerují a znovu stlačují upravený plyn.

Výhody a Vlastnosti

 • Odolné. Plynové motory INNIO Waukesha fungují s výjimečnou spolehlivostí v drsném prostředí.

 • Přijatelnost paliva. Plynové motory Waukesha mohou fungovat se širokou škálou kvalit polních plynů.

 • Skvělý výkon. Motory Waukesha fungují na plný výkon ve vysokých nadmořských výškách a při zvýšených okolních teplotách.

 • Regulace otáček. Široký rozsah regulace plynových motorů zvládá provoz při částečném zatížení lépe než elektrické kompresory.

 • Snížené náklady na energii. Zachycené teplo z použité energie (výfukové plyny) se využívá pro jiné procesy, čímž se snižují energetické a provozní náklady a také emise uhlíku.

 • Flexibilita výfuku. INNIO nabízí technologická řešení pro splnění většiny místních požadavků na kvalitu vzduchu.

 • Méně emisí na výkon. Plynové motory Waukesha s bohatým spalováním s 3cestným katalyzátorem poskytují více výkonu na místě, což vede k vyšší produktivitě a účinnosti.

 • Kompletní řízení motoru. Plně integrovaný řídicí a diagnostický systém optimalizuje výkon motoru a maximalizuje nepřetržitý provoz.

Další řešení

Všechna řešení